BASS, Lİ KOOP KONUSUNDA KOOPERATİF ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ’Nİ GÖREVE DAVET ETTİ

BASS

Kıbrıs Türk Ofis Banka Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’ni göreve davet edere, Li-Koop Ltd’in her açıdan incelenmesini talep etti.

Yeltekin, mali hesapların yanında sendikal usulsüzlüklerin mali boyutunun, çalışma hayatıyla ilgili usulsüz uygulamaların ve resmi makamlar tarafından yapılan usulsüzlüklere kesilen cezaların araştırılması gerektiğini kaydetti.

Ali Yeltekin konuyla ilgili yazılı açıklamasında, örgütlü ve yetkili olduğu Li-Koop Ltd’te son günlerde yaşanan gelişmeler karşısında yönetim kurulunun dün yaptığı basın açıklamasını trajik ve komik bulduklarını belirtti.

Kamuoyuna yanlış bilgi verilmek istendiğini savunan Yeltekin, biç bir kooperatifin yasal mevzuat dışı uygulama yapamayacağını kaydetti.

Yeltekin,  açıklamasında şunları ifade etti:
“Dünkü açıklamalar ‘Çabuk hırsız ev sahibini bastırır’ nitelikte olup Kooperatif Şirketler Mukayyitliği müfettişlerinin denetim ve tespitleri sonrasında Li-Koop Ltd. yönetimi bilgi sahibi olmuştur. Defalarca yaptığımız basın açıklamalarında da dile getirdiğimiz gibi, ‘çiftlik düzeni’ndeki Li-Koop’ta kızlarını ve oğullarını işe alan yönetim, çalışma ve hizmet alma uygulamalarından da ciddi anlamda sorumludur. Anlaşılan odur ki Li-Koop Ltd. yönetimi kooperatifçilik anlayışından ve yönetiminden haberdar değildir”

BİMANŞET