İKAMET VE VİZE TÜZÜĞÜ’NDE NELER DEĞİŞTİ ?

kktc-pasaportu

Yabancıların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kalma hakkının koşularını düzenleyen İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü dün yürürlüğe girdi.

Yürürlükteki Tüzüğe göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vize ile gelen birisi her gelişinde 90 günden fazla kalamayacak. Tüzük, aynı zamanda kalış süresini her 180 günde 90 gün ile de sınırlıyor.

Yürürlükteki Tüzüğe göre yabancılara sınır kapılarında ve limanlarında türüne göre en fazla doksan güne kadar vize verilebilecek. Yabancıların vize alabilmeleri için belirlenen süre içinde KKTC’den ayrılacaklarını göstermeleri gerekiyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ermenistan, Nijerya ve Suriye’ye vize uyguladığı için Tüzük gereği, bu ülkelerin vatandaşlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelmek isteyenler, yurt dışındaki KKTC Temsilciliklerinden geliş amaçlarını da belirten vize alarak ülkeye giriş yapabilecek.

İkamet izni muafiyeti olanlardan KKTC’ye girişte vize istenmiyor.

KKTC vatandaşı ile evli kişiler;  Muhaceret Müdürü tarafından vatansız olduğu tespit edilen kişiler;  ülkede velisi veya vasisi ile yaşayan 18 yaşını doldurmamış yabancılar;  ülkede kalma hakkı olan vasi veya velilerin 18 yaşından büyük zihinsel engelli veya en az yüzde elli engeli olan kişiler;  mavi kimlik sahibi olanlar ile Daimi İkamet İzni Yasası uyarınca daimi ikamet izni sahibi olanlar bu izinleri devam ettiği sürece; uluslararası anlaşmalarla KKTC’de görev yapmak için atanmış kişiler ve eşleri ile çocukları;  KKTC’de görev yapan ve zorunlu askerlik görevini yerine getirenler dışındaki askeri personel ile onların eşleri, çocukları ve anne, babaları gibi ayrıcalıklı durumlara sahip olanlardan ülkeye girişte vize istenmiyor.

Dün yürürlüğe giren Tüzük vize başvurusunda bulunan yabancılardan, giriş limanlarındaki Muhaceret Memurunun takdirine göre, bilgi veya belge istenmesini, sorumlu birim tarafından kapsamlı kontrol işlemi gerçekleştirilmesini de içeriyor.

BİMANŞET