MONEYVAL RAPORUNDA 5 OLUMLU, 9 OLUMSUZ NOKTA

EURO

Avrupa Konseyi bünyesinde terörizmin finansmanı ve kara para aklamayla mücadele alanında faaliyet gösteren Moneyval’ın, Güney Kıbrıs ile ilgili rapor yayınlayarak, 5 olumlu ve 9 olumsuz nokta saptadığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, raporda Güney Kıbrıs’ın yasadışı faaliyetler/terör eylemlerinden gelen gelirlerin yasallaştırılmasından doğan tehlikeleri anladığının ve bununla mücadele etmek için bir dizi tedbir aldığının kaydedildiğini yazdı.
Gazete, rapora göre Güney Kıbrıs’ın yetkili makamlarının siyasi ve operasyonel düzeyde koordineli ve işbirliği içerisinde çalıştığına dikkat çekildiğini kaydetti.
Bankacılık sektörünün tehlikelerin ölçümünde daha etkin hale geldiğinin belirtildiği raporda, Finansal Bilgilendirme Birimi’nin, yetkili makamları operasyonel düzeyde destekleyebileceğine işaret edildi.
Raporda ayrıca, Güney Kıbrıs’ın diğer ülkelere resmi veya gayrı resmi zeminde, yapıcı ve zamanında yardım edebilecek mekanizmalar geliştirdiği de belirtildi.
Gazete, Güney Kıbrıs ile ilgili olumsuz noktalar arasında ise kara parayla mücadele konusunda yeterli tedbir alınmamış olması, dış ülkelerdeki suç eylemlerinden gelen gelirlere el koyma konusunda aktif bir rol üstlenmemiş olması, tüzel kişiliklerin yarattığı tehlikelerle ilgili resmi değerlendirme yapmamış olması, gizlilikle ilgili önleyici tedbir alma ve mesleki hizmet sağlama alanında yetersizlikler olması gibi konular bulunduğunu yazdı.
Habere göre olumsuz noktalar arasında, Güney Kıbrıs’ın “Kıbrıs Yatırım Programı” çerçevesinde verdiği vatandaşlıklardan, gerçek kimliğini saklamaya çalışan özel ve tüzel kişileri tanıyamayacak konumda olmasından ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlara riske dayalı yaklaşım uygulamasının çok erken safhada bulunduğundan bahsedildi.

BİMANŞET