TIP-İŞ, YENİ HÜKÜMETTEN BEKLENTİLERİNİ DİLE GETİRDİ

600600p22462EDNmainimg-TIP_IS_Bakan_ziyaret

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, yeni bakan ve hükümetten beklentilerini dile getirdi. Varış, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyarette de dile getirdiği talepleri sıralarken, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın ülkede yaşayan her bireyin sağılığını korumak, geliştirmek, kolay ulaşabileceği kaliteli ve eşit sağlık hizmeti almasını sağlamak için çalışmayı görev edindiğini söyledi.
Tıp-İş’ten yapılan açıklamaya göre, Varış, sendikanın ülkedeki sağlık sisteminin ana unsuru olan kamusal alanda hizmet veren hekimlerin özlük haklarını geliştirmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için çalışmalar sürdürdüğünü belirtti.
Varış sendikanın yeni kurulan hükümetinizden, sosyal devlet anlayışı temelinde ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde taleplerinin karşılanmasını beklemekte olduğunu söyledi.
“KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ GELİŞTİRİLMELİ.”
Ahmet Varış, koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesinin ülkede yaşayan tüm bireylerin ‘sağlıklı olma’ durumunun sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile sağlığını bozacak her türlü etmene karşı önlemlerin alınmasını kapsadığını belirtti.
Varış, “Dünya Sağlık Raporları’nda da belirtildiği gibi hükümetler yurttaşların sağlığını korumak ve geliştirmek için ‘çevre, yol ve gıda güvenliği’ konularında gerekli önlemleri almalıdır. Hal böyleyken ülkemizde giderek artan trafik kazaları, dirençli enfeksiyonlar, madde bağımlılığı ve kanser vakaları toplumsal sağlığımızın daha da kötüye gittiğini göstermektedir. Hükümetinizden bu konularda somut adımlar atmasını beklemekteyiz.” dedi.
“KAMU SAĞLIK MERKEZLERİNDEKİ FİZİKİ ALT YAPI, İLAÇ VE PERSONEL EKSİKLİKLERİ GİDERİLMELİ.”
Tıp-İş Başkanı Varış, şöyle devam etti:
“Gelmiş geçmiş hükümetlerin hep ötelediği kamu sağlık merkezlerindeki alt yapı, ilaç ve personel eksiklikleri çağımızın gerektirdiği modern ölçütlere uygun bir şekilde giderilmelidir. Bu konuyla ilgili sendikamız mükerrer uyarılarda bulunmuş ve taleplerini dile getirmiştir. Kamu sağlık merkezlerimizdeki eksiklikler ivedi bir şekilde giderilmediği takdirde sağlık hizmetlerinin daha fazla aksaması hatta durması söz konusudur. Özellikle yoğun bakım ve acil servislerde, ameliyathanelerde bu eksiklikler en yüksek düzeydedir. Kamu sağlık merkezlerindeki fiziki alt yapı, ilaç ve personel eksiklikleri giderilmelidir” dedi.
“FİNANSMAN İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI”
Ahmet Varış, sürdürülebilir bir sağlık sisteminin en önemli öğelerinden birinin sağlık hizmetlerinin finansmanı olduğunu belirtti.
Varış, “Sosyal Sigortalar Kurumu ve diğer kurumların kamu sağlık merkezlerine yıllar içerisinde birikmiş borçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından biran önce tahsil edilip kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve her yurttaşın Anayasal olan sağlık hakkını tam ücretsiz kullanması yönünde çalışmalar yapılmasını hükümetinizden beklemekteyiz” dedi.
“KAMU SAĞLIK MERKEZLERİNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK HERHANGİ BİR SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN SENDİKAMIZLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞILMALI.”
Ahmet Varış, acil servisler, poliklinikler, ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve sağlık merkezlerindeki işleyişle ilgili aksaklıkların giderilmesi ve verimliliğin artırılmasının tüm paydaşların hedefi olduğunu belirtti.
Varış, bu bağlamda yaşanan sorunların çözülmesi için bakanlıkla sendika arasındaki işbirliği ve diyaloğun geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.
 “YASAL ÇALIŞMALARIN BİRAN ÖNCE TAMAMLANMALI.”
Ahmet Varış, hükümet programınızda da açıkça belirtildiği gibi ‘sağlık’ ile ilgili yasaların birçoğunun sürdürülebilir bir sağlık sistemi için yetersiz olduğunu dile getirdi. Varış sağlık ile ilgili tüm yasaların ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesi sürdürülebilir bir sağlık sistemi için son derece önemli olduğunu söyledi.
“SINAV TÜZÜĞÜ VE KADROLAR”
Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, önceki hükümet döneminde Hekimler Sendikası’nın da yer aldığı komite tarafından hazırlanan sınav tüzüğünün Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesi ve tüm hekim kadrolarının (ilk atama/yükselme) münhal ilan edilmesini talep etti.
Varış, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet alımları konusunda hastane yönetim kurulları, ilgili branş hekimleri ve Sendika temsilcilerinden oluşacak bir komite tarafından objektif kriterlere göre değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.
SAĞLIKTA YERİNDEN VE ÖZERK YÖNETİM
Ahmet Varış, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizdeki kamu sağlık merkezlerinin de yerinden ve özerk yönetimlerle ‘Hastane Yönetim Kurulları’ tarafından sevk ve idare edilmesinin, sağlıkta verimliliğin artırılması ve eksikliklerin giderilip çözüme daha hızlı ulaşım açısından son derece önemli olduğunu söyledi. Varış, Bakanlığın, Hastane Yönetim Kurulları kararlarına saygı ve önem gösterilmesini beklediği sözlerine ekledi.
Varış, hekimliğin sürekli yenilik ve eğitim gerektiren bir meslek olduğunu ve bu bağlamda mevcut Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda var olan ve kamu hekimlerinin yasal hakkı olan eğitim ve burs, kurs ödeneği haklarının etkin bir şekilde kullanılmasını talep etti. Varış, bakanlığın sendika ile işbirliği yapmasının ülkenin sağlık alanında gelişimine katkı koymak açısından bir zaruret olduğu savundu.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.