2000 YILLIK GİZEM ÇÖZÜLDÜ!

,mg0LvjVHzkmgi0AAwtFF-A

Bundan yaklaşık 2000 yıl önce yaşayan antik medeniyet tarafından yapılan Nazca çizgilerinin sırrı çözülmüş olabilir.

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesi’nden araştırmacıların hazırladığı makaleye göre, bu çizgiler, yağmur dansı sırasında tanrıları memnun etmek için çizilen egzotik kuş tasvirlerinden ibaret.Voynich El Yazması, 1912 yılında Polonyalı kitap tüccarı Wilfrid M Voynich tarafından bulunmuştu.

O tarihten beri el yazmasının ne hakkında olduğu gizemini koruyordu

Voynich El Yazması’nı inceleyen Dr Gerard Cheshire yazının gerçek olduğunu ve 15’inci yüzyıla ait olduğunu tespit etti.Bugüne kadar Alan Turing gibi ünlü şifre bilimciler tarafından incelense de Voynich El Yazması’nın içeriği günümüze kadar tam anlamıyla anlaşılamamıştı.

Bu nedenle el yazması dünyanın en gizemli yazını olarak da kabul ediliyor.

İngiltere’nin Briston Üniversitesi’nde görev yapan dilbilimci Dr. Gerard Cheshire yalnızca 2 haftalık bir çalışma ile yazındaki en gizemli metinleri deşifre etmeyi başardı.Günümüzde ölü bir dil olan Proto Latin’i deşifre için kullanan Cheshire, yazındaki sembolleri, bu dildeki kelimeler ve harflerle beraber inceledi.Bu yöntem sayesinde 2 haftalık incelemenin ardından Cheshire, Voynich El Yazması’nın içeriğini ortaya çıkardı.Cheshire’ın çalışması, Voynich El Yazması’nda cinsellik, kadınların düşünce yapısı ve ebeveyn olma gibi konuların işlendiğini ortaya koydu.Buna göre Voynich El Yazması, dönemin Katolik ve Roman pagan inançları doğrultusunda kaleme alınan ve 15’inci yüzyıla ait olan bir kitap.1401-1458 yılları arası yaşayan Kraliçe Maria’nın da içinde yer aldığı Voynich El Yazması’nda fiziksel arınma, ruhsal aydınlanma gibi konular da işlenmiş.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.