HAKSEN, İÇİŞLERİ BAKANI AYŞEGÜL BAYBARS İLE UZLAŞIYA VARDI

haksen

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, Girne Tapu Dairesi’nde yaşanan istenmeyen olaylar ve merkezi cezaevinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birtakım taleplerde bulundu.


HAKSEN Genel Başkanı İzzet Türkmen, Tapu dairesinde yaşanan istenmeyen olaylar neticesinde sistemsizliğe ve personel eksikliğine dikkat çekerek, yeni düzenlemelerle ilgili öneri ve taleplerde bulundu. Aynı zamanda Merkezi Cezaevinde yaşanan sıkıntıların da bakanlık tarafından irade konularak çözüme kavuşturulması gerektiğinin önemini vurguladı.


Görüşme sonucunda, yeni personel istihdamı konusunda uzlaşılmıştır. Numaratör alımı ile ilgili teknik ve mali çalışma yapılarak alım sağlanacaktır. Sayın Bakan kısa süre içerisinde tapuda otomasyon sistemine geçileceğini ve bu sıkıntıların yaşanmayacağını belirtti. O tarihe kadar vekaletnamelerin ilgili bölge amiri tarafından onaylandıktan sonra işleme girmesiyle ilgili gerekli çalışmalar da yapılacaktır. 


Talep ettiğimiz her üç konuda da sayın bakanın olumlu görüş vermesinden dolayı tüm Tapu çalışanları adına kendisine teşekkür ederiz.
Merkezi cezaevinde yaşanan ek çalışma sıkıntısının giderilmesi için de sayın bakan, Maliye bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüşerek ivedi çözüm üreteceğini sendikamıza iletmiştir.

BİMANŞET