“ALEYHİME İLERİ SÜRÜLEN TÜM İDDİALARI REDDEDERİM”

KUTLU-EVREN-BUYUKLECI-3
İçişleri eski Bakanı Kutlu Evren “sahte vekaletname ile mal devri” davası ile ilgili bazı basın yayın organlarında yayınlanan ve adının da geçtiği haberlere yanıt verdi.
Evren yaptığı yazılı açıklamada olayda bahsi geçen isimler ile aile şirketi ile olan bağı anlatarak yapılan suçlamaları reddetti.Kutlu Evren’in konu ile ilgili yaptığı açılma şöyle:

‘Son günlerde gündemi meşgul eden “sahte vekaletname ile mal devri” davasına bazı basın yayın organları tarafından, ısrarla adımın karıştırılmaya çalışıldığını üzülerek izlemekteyim. Hal böyle olunca konu ile ilgili bir açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir.

Ben şahsen, takriben 30 yıllık ticari geçmişi olan bir kişiyim ve aile şirketimiz olan RE-MER Ltd. ise 26 yıllık bir şirkettir. Bahse konu şirket, Mermer ve Granit imalat ve satış işleri ile iştigal eden bir şirkettir. Buradan da açıkça görülebileceği gibi, İnşaat İşleri ve/veya Müteahhitlik işleri şirketimizin faaliyet alanı içerisinde olan işler olup, Mehmet Eminoğlu isimli şahsı da gerek sosyal gerekse ticari anlamda bu vesile ile tanımış bulunuyorum. Bu noktada, kendisini Siyasi hayata atılmamdan öncesinde tanıdığımı belirtmek isterim.

Bilindiği üzere kendisi de Müteahhitlik yapmakta olan bir kişidir.

Şirketimiz, yıllarca itibarı ile Ticari hayatını devam ettirmiş bir şirket olarak, ülkemizde faaliyet gösteren birçok firma gibi, bazı işlerde nakit karşılığı bazı işlerde ise iş karşılığı ödeme almakta olan bir firmadır. Ülkemiz ticaretinde, iş karşılığı ürün almak son derece doğal ve sürekli uygulanan bir Ticaret Yöntemidir.

Mehmet Eminoğlu Investment Ltd.’in de inşaatını yürütmüş olduğu Magic Plus isimli yapının tüm mermer ve granitleri şirketimiz RE-MER Ltd. tarafından tedarik edilmiş ve karşılığında da yine Magic Plus isimli yapıdan bu işin kısmen karşılığı olarak bir dükkan alınmıştır. Alınan dükkanın koçanı da RE-MER Ltd. adına kayıt edilmiştir.

Basın yayın organlarında bahsedilen dükkanın bu dükkan olduğunu tahmin etmemizle birlikte Osman Tıraşoğlu ile bağlantısını halen daha kendi adımıza çözmüş değiliz. Keza, bu dükkan dışında başka bir dükkan da bizim adımız kullanılarak alındı ise bundan herhangi bir bilgimiz yoktur.

Diğer bir konu ise; konunun Bakanlığım döneminde verilen vatandaşlıklara bağlanmaya çalışılmasıdır. Bakanlığım döneminde, uzun yıllar burada yaşayıp da bir yılda zorunlu olarak 40 günden fazla yurt dışında kalıp mağduriyet yaşayan, ailesi vatandaş olup da 18 yaşını aşmış ve bu durumdan dolayı mağduriyet yaşayan, doğal yoldan hak kazanmış kişiler ile ülkemize fayda sağlayacağına inandığımız yatırımcılar ile buraya yerleşmiş ve müracaatta bulunmuş bazı kurumların üst düzey yöneticilerini vatandaşlık hakkından o dönemin hükümet politikaları gereği yararlandırdığımız doğrudur.

Ülkemizin daha ileriye gitmesi, yabancı sermayenin ülkemize gelmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi adına yapmış olduğumuz bu girişim karşılığında şahsım adına hiçbir menfaat gözetmedim. Geçmiş iş hayatım ve sosyal hayatım da göz önünde bulundurulursa böyle bir menfaat gözetmeye ihtiyacım yoktur ve olması da mümkün değildir.

2016 yılı ortalarında Mehmet Eminoğlu Bakanlığımıza Osman Tıraşoğlu ile gelmiştir. Kendisinin projelendirmeden dolayı bağlantısı olduğu Bulut Akacan’ın yaptığı FEO İnşaatı projesi ile Osman Tıraşoğlu’nun da müteahhit ve yatırımcı olarak bağı olduğunu söyleyip tanıştırmıştır. Osman Tıraşoğlu’nun İstanbul’da da müteahhitlik yaptığını ve FEO’daki hukuki ve ticari işlerini daha kolay yürütebilmesi için vatandaşlık talebi olduğunu söylemişti. Keza, ülkemize yatırımcı olarak gelip yatırım yapan diğer kişi ve şirketler gibi bu talep de sağlık ve güvenliği olumlu geldikten sonra dönemin Bakanlar kuruluna aktarılmış ve Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yapılması uygun bulunmuştu.

Konuyu tekrar özetleyecek olursak, Mehmet Eminoğlu Investment Ltd.’in inşaatını yaptığı Magic Plus’ın mermer ve granit işleri aile şirketimiz RE-MER Ltd. tarafından tedarik edilmiş ve iş karşılığı olarak yapılan hesaplaşma sırasında bir dükkan, aile şirketimiz olan RE-MER Ltd. adına satın alınmıştır. Bunun haricinde de alınmış herhangi bir dükkan yoktur. İlgili dükkanın alınması 2019 yılında yapılan hesaplaşma neticesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılındaki vatandaşlık işlemleri sırasında söz konusu Magic Plus inşaatında herhangi bir işbirliği söz konusu olmadığından dolayı da bu dükkanın bu konuya bağlanmasına anlam veremedik.

Gerek iş hayatımda, gerekse Bakanlık sürecimle ilgili, hesabını veremeyeceğim hiçbir konu ve işle uğraşmadım. Her zaman şeffaflıktan yana oldum. Keza, Yapılan beyan ve iddiaların tamamıyla bir karalama ve/veya hedef şaşırtma politikası ürünü olduğunu iddia eder, konu ile ilgili aleyhime ileri sürülen tüm iddiaları reddederim.

İşbu hususlarda yasal haklarımın mahfuz olduğunu da ayrıca beyan ederim.

Kamuoyuna saygılarımla

Kutlu Evren’

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.