KIBTEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ONURHAN AÇIKLAMA YAPTI

600600p22462EDNmainimg-KIBTEK (1)

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, Kurum ihale süreci ve Yönetim Kurulu’nun işleyişiyle ilgili açıklama yaptı.

Onurhan, yazılı açıklamasında, mevzuatın gayet iyi bilinmesine rağmen ısrarla KIBTEK Yönetim Kurulu’nun 26 Ağustos’ta toplanıp anılan ihaleyi karara bağlanacağı haberlerinin medyada yer almakta olduğunu belirterek, bir kez daha mevzuatı açıklamak ve gerçekleri kayda geçirmek açısından, açıklama yapma zarureti doğduğunu kaydetti.

KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Onurhan, açıklamasında şunları aktardı:

“İhale Yasası gereği olarak, KIBTEK ihaleleri MİK tarafından sonuçlandırılmaktadır. Akaryakıt temin ve taşıma ihalesi de bunlardan birisidir. MİK üyeleri arasında KIBTEK personeli yoktur. Ancak, teknik değerlendirme gereği doğarsa ve MİK tarafından davet edilirlerse, KIBTEK personeli MİK’e sadece teknik görüş verir. Gene yasa gereği olarak, MİK tarafından alınan karar MİK tarafından askıya çıkarılır. Bu karara tarafların belirli bir süre içinde itiraz hakkı vardı. Bu itirazlar MİK veya Rekabet Kurulu tarafından sonuçlandırılır. Bu sonuca göre de ihaleyi alan tarafla KIBTEK sözleşme imzalar ve işlemler başlar.

Anılan ihalenin sonucu resmi olarak KIBTEK’e intikal etmemiştir. KIBTEK Yönetim Kurulu’nun, ne bu ihale ile ilgili olarak, ne de başka bir gündemle,  26 Ağustos’ta toplanma planı yoktur. Basınımızda yer bulan toplantı beklenti haberi doğru değildir.

KIBTEK Yönetim Kurulu hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine bağlı olduğunu bir kez daha teyit eder, ve basınımızın tüm sorularına bu ilkeler doğrultusunda yanıt verileceğinin bilinmesini arzu eder.

Sonuç olarak,

1- Bahis konusu ihale ile ilgili MİK’den şu ana kadar tarafımıza herhangi bir görüş intikal etmemiştir.

2- MİK yasası açık ve nettir. İhalelerin nasıl bağlandığı oranın sorumluluğundadır.

3- KIBTEK  yönetim kurulu toplantılarını uygun göreceği gündem ile ve günde yapar. İhale sonuçlanmadığına göre bu konuyla ilgili toplantı olacağı konusu hayal ürünüdür.”

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.