EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİ TOPLANDI

ekonomi-030919-(3)

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Komite,  gündeminde bulunan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ın genel görüşmesine devam etti.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası’ndaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak uluslararası standartlara, AB direktiflerine ve mali eylem görev gücünün (FATF) 2012 yılında kabul edilen yeni tavsiye kararlarına uyumlu bir şekilde, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin ve yaygınlaşmanın finansmanı ile mücadele, edebilmek için , ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı’ hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına, davetli olarak katılan, Maliye Bakanlığından Özdemir Kalkanlı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesinden  Şifa Karahasanoğlu,  Gelir ve Vergi Dairesinden Ahmet Acaroğlu ve Hatice Cabacaba, Gümrük ve Rüsumat Dairesinden Cemal G. Beyazbayrak, Polis Genel Müdürlüğünden Evren Er, Hukuk Dairesinden Gözdem Çeliker ve Bankalar Birliğinden Halil Okur ve Erkan  Raif katılarak görüş ve öneriler sundu.

UBP  Milletvekili  Sunat Atun başkanlığında toplanan komiteye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili  Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili  Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç  katıldı.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.