YYK’DAN BEŞ TELEVİZYON VE İKİ RADYO KANALINA CEZA

YYK2

Yayın Yüksek Kurulu’nun son toplantısında, yayınlarda yapılan ihlaller değerlendirilerek beş televizyon kanalı ile iki radyo kanalının yasa ihlali yaptığı tespit edildi.
Kurul, dört televizyon kanalının kendi talepleri üzerine Karasal Sayısal TV (DVB-T) yayınlarının izni ile bir radyo kanalının ise uydu radyo yayını izninin iptali kararına vardı.
Yayın Yüksek Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kurul, 29 Ağustos’ta gerçekleştirdiği toplantısında, değiştirilmiş şekli ile 39/97 sayılı ‘Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’ ile ‘Reklam Yayın İlkeleri, Usulleri ve Reklam Gelirleri Tüzüğü’ne aykırı yapılan radyo ve televizyon yayınlarını karara bağladı ve 5 televizyon kanalı ile iki radyo kanalının yazılı olarak uyarılması kararını üretti.
Buna göre, 21 Nisan’da yapılan yayınlarda, tüzüğün ‘Yayınlarda gizli reklam yapılamaz’ ilkesini ihlal eden Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Diyalog TV, Kanal T, Kıbrıs TV, Sim TV’nin yazılı olarak uyarılması kararı alındı.
Kanal T’de 8 Ağustos tarihinde yayınlanan “Ahmet Sanver ile Ülkemiz” isimli programda, yasadaki   “Kişi veya kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, zarara uğratıcı aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan yayın yasaklarına uymak” ilkesinin ihlal edildiğini saptayan Yayın Yüksek Kurulu, Kanal T’nin yazılı olarak uyarılmasına karar verdi.
Kurul, Kıbrıs TV’de 3 Temmuz tarihinde yayınlanan ve çocukların izleyebileceği saatlerde şiddet içeren “Apokalipto” isimli filmde, yayın ihlali yapıldığını tespit ederek, bu kanalın da yazılı olarak uyarılması kararına vardı.
İKİ RADYO KANALI YASA İHLALİ YAPTI
Radyo Mayıs’ta 16 Ağustos tarihinde yayınlanan “Güne Başlarken” isimli programda, yasanın genel ahlak ilkesine aykırı davranıldığına karar veren kurul, Radyo Mayıs’a yazılı uyarı cezası verdi.
Yayın Yüksek Kurulu, ilaç ve tedavi yayını yaparak yasa ve tüzük maddelerine aykırı hareket eden First FM’in de yazılı olarak uyarılması kararı aldı.
4 KANALIN DVB-T İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ
Ülkede yayın yapan 4 ulusal televizyon kanalının taleplerini de değerlendiren Yayın Yüksek Kurulu, Ada TV, Genç TV, Kıbrıs TV ve Sim TV’nin Karasal Sayısal TV (DVB-T) yayın izni ve lisanslarını iptal etme kararı aldı. Kurul ayrıca, Kıbrıs FM’in talebini de değerlendirerek, uydu radyo yayın izni ile lisansının iptaline karar verdi.

BİMANŞET