EKİM AYINDA “HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ” YAPILACAK

600600p22462EDNmainimg-kktcistatistikk

İstatistik Kurumu, Ekim ayında yapılacak “Hanehalkı İşgücü Anketi”  öncesinde 09  – 22 Eylül tarihleri arasında blok tarama (adres listeleme) çalışması gerçekleştirileceğini açıkladı.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, yazılı açıklamasında kamuoyundan bu konuda gerekli ilgi ve duyarlılığı göstermesini rica etti.
Öksüzoğlu, anketörlere gerekli kolaylığın gösterilmesinin çalışmanın sağlıklı sonuçlanabilmesi için son derece önemli olduğunu kaydetti.
Kurum Başkanı’nın açıklamasına göre, KKTC genelinde tesadüfi olarak seçilmiş bloklarda gerçekleştirilecek listeleme çalışmasında, İstatistik Kurumu tarafından görevlendirilmiş ve bu konuda eğitim verilmiş anketörler görev alacak.
Anketörler istenildiğinde gösterilmek üzere İstatistik Kurumu mühürlü  “Görev Rozetleri”ni yanlarında bulunduracak.
KKTC’de işgücü piyasasının izlenmesinde temel veri kaynağı olan Hanehalkı İşgücü Anketleri, İstatistik Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak yapılıyor. Böylece ülkedeki işgücü yapısı ayrıntılı ve güncel olarak ortaya konuyor, anket sonrasında istihdamlara ve işsizlere ilişkin ayrıntılı bilgiler de derlenip kamuoyuyla paylaşılıyor.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.