OKULA BAŞLAYAN ÇOCUKLARDA FONOLOJİK VE ARTİKÜLASYON BOZUKLUKLARINA DİKKAT!

5

Fonolojik bozukluğun temel özelliği kişinin yaşına ve gelişim dönemine uygun olarak konuşmasında beklenen düzgünlüğün ve ses uyumunun olmamasıdır. Uzm.Dkt.Yasemin Tekin okula başlayan çocuklardaki fonolojik bozukluğa dikkat çekti.

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda en sık görülen belirtiler çeşitli konuşma seslerinin yerlerinin değiştirilmesi, düşürülmesi ve bir ses yerine bir başka sesin kullanılmasıdır. Örneğin, çocuk /r/ sesini sözcük başında kullanmayı öğrenememiştir. Gelişimsel ses bilgisi bozuklukları, çocuklarda ilerleyen dönemlerde, okuma ve yazma güçlükleri görülmesinde etken olabilir.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU

Artikülasyon, konuşma organlarının koordineli hareketiyle dile ait konuşma seslerini doğru telaffuz etme becerisidir. Nefesin gırtlaktan çıktıktan sonra konuşma organlarıyla (dil, diş, damak, dudak) konuşma dilimizin seslerine dönüşmesidir. Sesletim bozuklukları, konuşma seslerinin çıkartılış yeri, biçimi, hızı, zamanlaması ve basıncının hatalı üretimine dayalı sorunlardır.

 

BİMANŞET