SIKLIKLA “ŞEY” KELİMESİNİ KULLANANLAR, DİKKAT!

alzheimera_erken_teshis_koyan_yapay_zeka

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, unutkanlık başlangıcı ve kelime bulma güçlüğü çeken sıkça “şey” kelimesini kullananlarda Alzheimer başlangıcı olabileceğini söyledi.

Alzheimer hastalığının belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Balaban, bu kişilerin randevularını unutabildiği gibi, yemeği ocakta ya da anahtarı evde unutabildiklerine dikkat çekti. Balaban, “Kelime bulma güçlüğü çekerler, sıkça ‘şey’ derler. Ellerini eskisi gibi kullanamazlar. Giyinip soyunmada zorluk yaşarlar. Bu belirtilerin sadece bir kaçı” diye konuştu.

“ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ”

Tüm hastalıklarda olduğu gibi Alzheimer hastalığında da erken teşhisin çok önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Balaban, “Unutkanlık, günümüzde her yaştan bireyin günlük yaşamında ortaya çıkabilecek yaygın bir problemdir. Bu durumun çoğunlukla sebebi, dikkat bozukluğudur ya da günlük koşuşturmalara bağlıdır ve bir hastalığa işaret etmez. Buna karşın unutkanlığın hastalığın bir parçası olan demans, kazanılmış zihinsel yetilerin sonradan bireyin günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek derecede bozulduğu bir grup hastalığı kapsar. Demanslar birincil olarak beyin hücrelerinin yaşlanma ve ölümü ile giden ‘nörodejeneratif hastalıklar’ dediğimiz hastalıklar bünyesinde gelişir. Bunun dışında, çoklu beyin damar tıkanıklıklarından kronik infeksiyonlara kadar pek çok hastalıkta zihinsel yetilerde bozukluk olaya eşlik edebilir. Nörodejeneratif demanslar içerisinde en sık görülen Alzheimer hastalığıdır. Başlangıç yaşı 40-90 arasındadır. Sıklıkla 65 yaş üzerinde görülür. Hastalığın ilk başlangıç yakınmaları, beyinde sinir-hücre hasar ve ölümünün başladığı bölge ile ilişkilidir” dedi.

“GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLER”

Alzheimer hastalarında en sık görülen ve dikkat çeken şeyin kelime bulma güçlüğü olduğunu belirten Doç. Dr. Balaban, söyleyecekleri kelime yerine ‘şey’ sözcüğünü sık kullanma görüldüğünü söyledi.

Doç. Dr. Balaban, “Alzheimer hastalığının farklı tipleri bellekten çok mekanı algılama fonksiyonunda bozuklukla başlamakla birlikte; tipik klinik özelliği yakın hafızaya ait bozukluklarla başlamasıdır. Uzun süreli hafıza korunmuşken kısa süreli bellekte bozulmalar dikkati çeker. Zamanla, hastalığın ileri evrelerinde uzak bellek de bozulur. Bu bağlamda hasta, aynı soruları defalarca sorabilir. Anlattığı bir konuyu defalarca kez daha önce hiç anlatmamış gibi anlatabilir. Özel eşyalarını koyduğu yerleri kaybeder, randevularını unutur, yemeği ocakta ya da anahtarı kapıda unutabilirler. Kısa süreli bellek problemleri yanında lisan bozuklukları görülebilir. Tutuk konuşma ve cümle uzunluğunun kısalması, evet-hayır şeklinde kısa kelimelerle yanıt verme diğer dikkat çeken durumlardır. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde isimlendirme bozukluğu ve akıcı fakat anlamsız konuşma da olabilir. Beceri isteyen motor işlevlerin kaybı bir diğer durumdur ve ilerleyici beceriksizlik, sakarlık şeklinde anlatılır. Hastalar ellerini eskisi gibi kullanamadıkları için objeleri düşürdüklerinden yakınırlar. Üzerlerini giyip çıkarmada zorlanırlar ya da ters çıkarılmış bir elbiseyi düzeltemezler. Giyme işlemini başlatamaz ya da başarıyla tamamlayamazlar. Çatal, kaşık kullanmada zorlanırlar. Yazı yazma bozulabilir. Dikiş dikememe, marangozluk işlerinde beceriksizlik, mutfak ve diğer ev aletlerini kullanamama olabilir” şeklinde konuştu.

“İYİ BİLDİĞİ YOLDA BİLE KAYBOLABİLİR”

Hastalarda az bildikleri yerlerde, hatta iyi bildikleri yerler dahi dış mekanda yolunu kaybetme olayının görülebileciğini söyleyen Doç. Dr. Balaban, “Hastalarda az bildikleri yerlerde, hatta iyi bildikleri yerlerde de dış mekânda yolunu kaybetme görülebilir. Bazı hastalarda ise daha ilginç olarak aradığı eşya gözünün önünde olduğu halde diğer nesnelerden ayırıp bulamama, okurken satırların birbirine karışması, yazı karakterlerinin bozulması görülebilir. Görme, işitme ve dokunma algılamasının bozulması da olabilir. Buna bağlı olarak yüzleri, sesleri ve objeleri tanıyamama, vücut tarafını belirleyememe ya da ayırt edememe ortaya çıkabilir. Hücre yaşlanması beynin ön bölgelerine ulaşan hastalarda yargılama, soyutlama sosyal ortam ve konumlara uygun davranma ve dürtü kontrolü bozukluğuna bağlı yakınmalar ya da tam tersine içe kapanma, inisiyatif kaybı görülebilir. Bu olgularda dikkatin kolay dağılması, yeme bozuklukları da tabloya eşlik edebilir. Tüm bu zihinsel fonksiyonlardaki kazanılmış yeti kayıpları nihai olarak günlük yaşam aktivitelerinin pek çok alanında zorlanmalara sebep olur” dedi.

“İLAÇLAR HASTALIĞIN İLERLEYİŞİNİ YAVAŞLATIR”

Alzheimer hastalığını durdurucu ilaçların veya hastalığı durdurucu tedavinin günümüzde gelişmediğini belirten Balaban, “Günümüzde Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar hastalığın ilerleme hızını yavaşlatmaya yöneliktir. Henüz hastalığı durdurucu ya da tamamen tedavi edici bir ilaç geliştirilememiştir. Bununla birlikte unutkanlık şikâyeti olan bireylerde tanının erken konması ve tedavinin mümkün olduğunca erken başlanması oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.