TÜK 2019 ÜRÜNÜ ZAHİRE ÖDEMELERİNİ TAMAMLIYOR

TÜK PARA

TÜK’ün açıklaması şöyle:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu’nun alımını gerçekleştirdiği toplam 77,310.35 ton 2019 ürünü zahire için tahakkuk eden brüt 105,392,977.30 Türk Lirası’ndan zahire üreticilerinin hak ettiği miktarlar, 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren (bugün) ödenmeye başlanacaktır.

Bugüne kadar, talep eden 443 üretici bankaya müracaat ederek toplam 22,245,635.62 Türk Lirası tutarındaki alacağına ihtiyaç duyduğu zamanda ulaşmış olup, Toprak Ürünleri Kurumu’na ürün veren 1,475 üreticinin bakiye toplam net hak ediş miktarı olan 79,631,090.53 Türk Lirası (Yetmiş Dokuz Milyon Altı Yüz Otuz Bir Bin Doksan Türk Lirası Elli Üç Kuruş) 30 Eylül 2019 tarihinden itibaren (bugün) hak sahibi kişilere ödenmeye başlanacaktır.

Hak sahibi zahire üreticilerinin vermiş oldukları ürünlere karşılık hak ettikleri alacaklarını tahsil edebilmeleri için alacaklarını gösteren “Müstahsil Makbuzları” ile birlikte Toprak Ürünleri Kurumu ile 2019 ürünü zahire alım ve ödemeleri hususunda Protokol imzalayan Creditwest Bank Ltd.’in herhangi bir şubesine müracaat ederek işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

Hak sahibi zahire üreticileri bankada yapılacak işlemler için herhangi bir ödeme yapmayacak olup, “Müstahsil Makbuzları” üzerinde belirtilen net hak ediş miktarları Toprak Ürünleri Kurumu nezdindeki bilgiler ile karşılaştırılarak ve teyit edilerek ödemeler gerçekleştirilecektir.

Önemle duyurulur.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.