“GUTERRES’İN TUTUMU, BELİRLEYİCİ OLACAK”

GUTE ANASTİ AKINCI 2

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Sekreteri Halil Hızal, Birleşmiş Milletler  Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs konusu bağlamında izleyeceği tutumun; sürecin belirleyicisi olacağını belirterek, arzu ve beklentilerinin sürecin olumlu ve yapıcı bir zeminde ilerleyerek, federal çözüme giden yolun açılması olduğunu vurguladı.
BM Genel Sekreteri’nin New York’ta toplum liderleri ile ayrı ayrı yaptığı görüşmelerin ardından inisiyatif alma arzusunda olmasının olumlu olduğunu belirten Hızal, “Öyle anlaşılıyor ki Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Lute taraflarla kısa süre içerisinde yeniden görüşecek, ardından da Sn. Guterres en geç Kasım ayında 3’lü ya da 5’li toplantılar konusunda inisiyatif alacak” dedi.
3’lü ya da 5’li toplantıya kadar olan sürecin önemine dikkat çeken ve etkin katılım ile dönüşümlü başkanlığın tartışma konusu olmaktan çıkarılması gerektiğini kaydeden Hızal, BM Genel Sekreteri’nin bu konuda açık tavır alması gerektiğini kaydetti.

Hızal, Rum Lider Anastasiades’in tartışma konusu yapmaya çalıştığı olguların, yani kararlara etkin katılım ve dönüşümlü başkanlığın, üzerinde anlaşılan ve BM parametreleri haline gelen siyasi eşitliğin temel ilkelerinden olduğunu, dolayısı ile federal çözüm istencinden bahseden Anastasides’in yapması gerekenin BM tarafından da teyit edilen olguları tartışmak yerine, müzakerelerin başlaması yönünde söylediklerini artık eyleme dökmesi olduğunu kaydetti.
Hızal, “Kıbrıs sorunu daha fazla çözümsüz kalmamalı. Bölgedeki gerilimin tüm taraflara zarar verdiği gerçeğinden hareketle adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm tüm tarafların yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.