GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ’NDEKİ EYLEM KALKTI

sağilik-bakani-pİlİİ-ve-sendİkalar-güzelyurt-sağilik-merkezİnde-basin-açiklamasi-yapti-1-ero-(1)

Sağlık çalışanlarının ve güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından darp edilmesi nedeniyle 4 sendikanın cuma günü Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde başlattığı eylem bugün sonlandırıldı.

Mesai saatleri dışında Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 112 hizmeti dışında sağlık hizmeti verilmiyordu ancak sendikalarla bakanlığın uzlaşısı sonrasında eylem kalktı. Bugün itibariyle Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde sürekli polis bulundurulması uzlaşılan konular arasında.

Sağlıkta örgütlü 4 sendika; Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği temsilcileri sabah saatlerinde Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde basın açıklaması yaptı.

Örgüt temsilcileri, kamu sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti kınadı, “Şiddete tolerans göstermeyeceğiz. Sağlıktaki eksiklikler ve yasal düzenlemeler için mücadelemiz sürecek” dedi.

Sağlık merkezlerdeki güvenlik zafiyetine, sağlıktaki alt yapı ve yasal eksikliklere dikkat çekilen açıklamalarda, adım atması için Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, hükümete ve Cumhuriyet Meclisi’ne çağrı yapıldı.

Kontrolsüz artan nüfusa, demografik yapıdaki değişikliklere, bu nüfus karşısında yetersiz kalan kamusal hizmetlere ve toplumda artan şiddet olaylarına da işaret edildi, “Sağlık merkezlerinde güvenliğin sağlanması sadece sağlık çalışanları için değil, hizmet alan hastalar için de gereklidir” denildi.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne gelen ve sendika yetkilileri ile görüşen Sağlık Bakanı Ali Pilli de açıklamalarda bulundu. Pilli, şiddet olayını kınadıklarını, benzerlerinin olmaması için gerekli tedbirleri alacaklarını kaydetti.

İlk önce açıklamalar oldu. Sonra da Bakan Pilli ve sendika yetkilileri görüşme yaptı. Görüşme sonrasında TIP-İŞ uzlaşı sağlandığını duyurdu.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.