KKTC MİLLİ İRADEYE SAYGI PLATFORMU’NDAN AÇIKLAMA…

TALİP SANCARR

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar, “başörtüsünden dolayı mağdur edilen” bir öğretmen ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bu konuda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) eleştiren Sancar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
“KTOEÖS, başta eğitim sistemi olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanlarına ve tüm topluma kendi siyasal-ideolojik hedeflerini tekçi, baskıcı ve otoriter uygulamalar üzerinden dayatmayı sürdürmektedir. Bu baskıcı gücünü, gayri milli ve dini yanını sergileyerek, en son Lapta Yavuzlar Lisesi’ne atanan bir öğretmenin başörtülü olmasını, gerginlik yaratarak gösterdi. Konuya yaklaşımları ve açıklamaları da çok ilginç. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem, konunun kılık kıyafet olmadığını, Türkiye’de yaşanan siyasi İslam dayatmasının ülkede de yansıtılmaya çalıştığını savundu…”
“Amerika gibi birçok ülkede başörtüsü serbest iken Müslümanların yoğun olduğu bir ülkede başörtüsüne gösterilen bu tavır, maalesef bizi derinden üzmektedir” diyen Sancar, şöyle devam etti:

“Bu ülke halen daha kendi bünyesinin doğrultusunda hareket etmeyi öğrenememiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan daha fazla söz sahibi olan bu sendika da, gerek elinde bulundurduğu güç bakımından gerekse savunduğu zihniyet bakımından kabul edilebilir değildir. Bir öğretmenin sadece başörtüsü taktığı gerekçe gösterilerek sendikanın uyguladığı baskı sonucu sürüklendiği mağduriyet ayrıştırıcı ve yobaz bir yaklaşımdır. Cumhuriyetin esas aldığı laik rejimde insanların temel hak ve özgürlüklerini dini inançları da kapsamaktadır. Bu köhne zihniyet savunduğu veya savunuyor gibi davrandığı bu laik anlayışa ters davranışlar sergilemektedir. Yaşanan bu hadiseyi esefle ve şiddetle kınadığımızı tüm kamuoyuna bildiririz. MİSP olarak bu menfur olayın barışçıl ve kalıcı bir çözüme kavuşmaması halinde gerekli eylem ve mücadeleyi başlatacağımızı da bildirmek isteriz.”

BİMANŞET