KIBRIS TÜRK LİMAN İŞÇİLERİ ŞİRKETİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI ONAYLANDI

02-tolga-atakan

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısını oyçokluğuyla onayladı.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, devam ediyor.
Genel Kurul’da İç tüzüğün 62. maddesine göre yapılan konuşmalar ardından, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, “Sayın Mehmet Ümit Bahşi’nin başvurusu üzerine hazırlanan denetçi raporu”na ilişkin raporu okundu.
Genel Kurulda daha sonra, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Tasarı üzerine ilk sözü alan CTP Milletvekili Asım Akansoy, 65 yaş olan liman işçilerinin emeklilik yaşının 66’ya yükseltilmesinin yanlışlığına geçen hafta da aynı tasarı görüşülürken dikkat çektiklerini ancak bugün bu yaşın 68’e yükseltildiğine işaret etti.
3 yıl konusuna sıcak bakmadıklarını, bunun limandaki sorunların ötelenmesi ve sorunlara gereken önemin verilmediği anlamına geldiğini belirten Akansoy, Mağusa Limanı’nda otorite sorunu bulunduğunu ve Mağusa’ya hastalık taşıdığını dolayısıyla da sorunlarının ötelenemeyeceğini vurguladı.
Akansoy, Mağusa Limanı ile ilgili atılacak adımların tüm paydaşlarla birlikte alınması gerektiğini kaydederek, “Kamu kaynağı yok diye bu model kabul edilemez” dedi.  Akansoy, Mağusa Limanı’nın öncelikle yönetsel sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, yasaya oylarının olumsuz olacağını söyledi


CTP Milletvekili Erkut Şahali de, gayri adil bir uygulama öngören tasarıda yaş sınırının 65’ten 66’ya çıkarılmak istenmesinin nedenini çözmeye çalışırken pazartesinden perşembeye 66‘ya 2 yıl daha eklenmesini anlamlandıramadıklarını kaydetti.
Şahali, bu durumun rahatsızlık yarattığını belirterek, bu konuda nasıl bir olağanüstü gelişme olduğunu sordu.
Erkut Şahali, önemli bir kent olan Mağusa’nın bir liman kenti olduğunu ve limana ne olacağının aslında Mağusa’ya ne olacağı anlamına geldiğini söyledi.
Mağusa Limanı konusundaki bu tartışmanın, daha ciddi ve daha fazla veriye dayalı yapılması gerektiğine inanç belirten Şahali, liman işçilerinin, Mağusa Limanı’ndaki yeri ve öneminin çok büyük olduğunu, liman işçileri şirketinin yaşadığı sıkıntıların aslında limanda oluşan idari zafiyetten kaynaklandığını vurguladı. Şahali, yasaya oylarını olumsuz olacağını kaydetti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, yaş değişikliğindeki temel düşüncenin önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi nedeniyle zaman kazanmak olduğunu ifade ederek, şirkette özelleştirilme yapılıp yapılmayacağının araştırılması için süre kazanmanın amaçlandığını söyledi.
Liman işçilerinin yaşının 66’ya gelmiş olması nedeniyle süreç içinde oluşabilecek kaosu ortadan kaldırmak amacıyla bu yaşın 68’e yükseltilmesinin düşünüldüğünü, burada art niyet olmadığını vurguladı.
Gelinen aşamada, Mağusa Limanı’nın gelişen denizcilik sektörüne hizmet verecek bir düzeyde olmadığını belirten Gündüz, bunun Mağusa Limanı’nın kapatılacağı anlamına gelmediğini söyledi.
Menteş Gündüz, “Bugün artık Mağusa Limanı tekerlek yüke bile cevap veremiyor. Şu anda konteyner yerleştirecek alanımız bile yok. Yük limanının kaydırılması gerekiyor” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Liman işçileri şirketinin imtiyaz hakkının kaldırılmasını, TC ile imzalanan protokolde en önemli maddelerden biri olduğunu söyledi.
Liman işçileri şirketinin imtiyazının bilinmeyen bir nedenle 1 yıl daha uzatılmasını öngören bir çalışmayla yaş sınırının 68’e çıkarıldığını anımsatan Arıklı,  protokolde yer alan çalışmanın yapılmadığının görüldüğünü kaydetti.
Bunun neden ötelendiğini ve ekonomik protokolün öngördüğü maddenin yerine getirilmediğini soran Arıklı, protokole göre Kasım ayı sonunda teknik şartnamesi hazır olması gereken özelleştirme ihalesini de sorarak, “Yapamayacağınız şeyi niye protokole koyuyorsunuz”  dedi.

DP Milletvekili Serdar Denktaş da, yıllardır çözülemeyen iki konun Kıbrıs konusu ve Mağusa Limanı konusu olduğuna işaret ederek, burada şirket veya sendikadan emekli olacak birinin yaşının ne olacağının devleti ilgilendirmediğini, burada imtiyazın kaldırılması gerektiğini veya devlete gelir sağlayacak bir durumsa limana harcanabileceğini kaydetti.
Denktaş, limanda büyük bir çevre kirliliği bulunduğunu, bu konuda talimat verdiğini ancak takip edecek ömürlerinin yetmediğini ifade ederek, çevre kirliliğinin oradaki okulu ve Gazimağusa halkını etkilediğini kaydetti.
Gazimağusa Limanı’nda imtiyazın kaldırılması ve buradaki şirketi özel kabul edip, liberalleşmeye gidilmesi gerektiğini anlatan Denktaş, buradaki çalışan yaşının neden büyütülmeye çalışıldığını anlamadığını söyledi. Denktaş, “İlk önce bunun ne olduğun ortaya koymak lazım. KİT ise KİT, sendikaysa sendika, şirketse şirket olduğunu ortaya koymak gerekiyor” dedi.
Denktaş, ivediliğine olumlu oy kullanacaklarını ancak yasa tasarısına ret oyu kullanacaklarını söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, hassasiyetleri saygı ve anlayışla karşıladığını, burada Türkiye ile birlikte hareket edildiğini ve çalışmaların protokole uygun yürütüldüğünü söyledi. Atakan, buradaki düzenlemenin liman işçileriyle birlikte yapıldığını ve imtiyaz bulunmadığını, kaldırılacağını anlattı.
Atakan, burada sağlıklı bir yapı oluşturulamadığını, ne olduğu belli olmayan bir yapı bulunduğunu ifade ederek, “Ülkedeki pahalılığın sorumlularından bir tanesi de bu yapıdır” dedi.
Dolayısıyla bu çerçevedeki çalışmanın bir “basiretsizlik” olmadığını ifade eden Atakan, limanda uluslararası bir ihaleye çıkılabilecek duruma geldiklerini söyledi. Gazimağusa Limanı’nda yıllardır hiçbir şekilde ilerleme sağlanamadığını, limanlar dairesi yapısının liman kadar kötü durumda olduğunu söyleyen Atakan, limanın daha güçlü bir yapıya getirilmesi için birlikte çalışmanın önemine işaret etti.
Atakan, Gazimağusa Limanı’nda esas amacın buradaki yük limanının taşınması ve limanın sadece turist amaçlı kullanılması olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından tasarının madde madde görüşülmesine geçildi. Tasarı oyçokluğuyla kabul edildi.
Genel Kurul’da daha sonra bir daha görüşülmek üzere komiteye geri verilen Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasa Tasarısı ile Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Önerisinin üçüncü görüşmesi yapıldı ve yasa tasarısıyla yasa önerisi oybirliğiyle onaylandı.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.