SAĞLIK İLE TURİZM VE ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇELERİ ELE ALINIYOR