“ÖZELDE LTB GENELDE KKTC YERLEŞİK NÜFUSA ORANLA OLDUKÇA BÜYÜK BİR GEÇİCİ GÖÇMEN NÜFUSA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Mehmet Harmancı, Gaziantep’te 13 ülkeden 30’u aşkın belediye başkanının katıldığı Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’nda katıldı.

Harmancı, buradaki konuşmasında, “Özelde LTB genelde KKTC yerleşik nüfusa oranla oldukça büyük bir geçici göçmen nüfusa ev sahipliği yapıyor” dedi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı, Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu’nda “İnsan Onurunu Korumak: Temel Hizmetlere Erişimi Teşvik Eden Yerel Yönetimler” konulu konuşma yaptı.

Harmancı, “Geçici göçmen nüfus çalışma ve oturma izniyle uzun zamandır burada yaşayan ve hatta Kıbrıs’ta doğan -2. Jenerasyon- ancak vatandaş ol(a)mayan nüfus, kayıt dışı çalışan emekçi nüfus -ve aileleri-, yabancı öğrenciler ile mültecilerden oluşuyor” dedi.

LTB olarak sığınmacılara ve mültecilere hizmet veren Mülteci Hakları Derneği ve SOS Çocuk Köyü ile diyalog ve iş birliği içinde olduklarını belirten Harmancı, şu anda KKTC’de yaşayan ve 100 civarında olan koruma altındaki mültecilere Paylaşım Mutfağı ve Kadın Sığınma Evi yoluyla düzenli destek sunulduğunu belirtti.

Harmancı, KKTC’de belediyelerin eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda yetkisiz olduğunu da kaydederek, belediyelerin öz gelir yaratma kapasitelerinin düşük olduğunu belirtti.

Bu alanda reform ihtiyacının ivediliğine dikkat çektiklerini, sivil toplum ve özel sektör iş birlikleri geliştirdiklerini ve hizmet alanlarını genişlettiklerini belirten Harmancı, “Birçok ilke imza attık. Bu hizmetlerin faydalanıcıların büyük bir kısmı göçmen nüfus oldu” dedi.

Yetki ve kapasitelerini aşan insani konularda sivil toplumla devlet arasında köprü vazifesi gördüklerini de dile getiren Harmancı, “Göçmen ve mülteci nüfusun insan onurunu korumak ve temel hizmetlere erişimlerini sağlamakta yerel yönetimlerin rolü elzemdir. Belediyelerin bu rolü etkin şekilde yerine getirebilmesi için merkez-yerel yetki paylaşımının bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerek” şeklinde konuştu.

Göç ve Yerinden Edilmeye Yönelik Yerel Çözümler Uluslararası Forumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı (WALD), Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Teşkilatı (UCLG-MEWA) tarafından düzenlendi.

Forumda, “Gaziantep Bildirgesi” ilan edildi ve bildirgeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı da imza attı.

BİMANŞET