CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARI 20 MART’TA GEÇİCİ OLARAK İLAN EDİLECEK

seçim-7

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 26 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacakların başvurularını 20 Mart Cuma günü yapması gerektiğini duyurdu ve başvuru için gerekli belgeleri hatırlattı.

Adaylık başvuruları, 20 Mart’ta devlet daireleri için uygulanan çalışma saati sonuna kadar YSK’da kabul edilecek ve adaylar aynı gün televizyon ve radyoda akşam haber bülteninde geçici olarak ilân edilecek.

YSK’dan yapılan 3 numaralı duyuru şöyle:

“Siyasal partilerin, Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdikleri kişinin doğum yerini, doğum tarihini, anne – baba adı ve soyadını kurula bildirmeleri ve başvuruları ile birlikte aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları yasa gereğidir:

1. Aday olacak kişilerden temin edilecek Anayasanın ve değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarına, partiden aday gösterilmeyi kabul ettiklerine ve başka partiden aday gösterilmeyi kabul etmediklerine ilişkin beyanları.

2. Polis karakter belgesi.

3. Oy verme günü olan 26 Nisan 2020 tarihinden önce en az beş yıldan beri daimi ikametgâhının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde olduğunu gösteren muhtar belgesi.

4. Kimlik Kartı veya fotokopisi. (Fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir.)

5. Erkek adayların yurt ödevini yaptığını veya bundan muaf tutulduğunu gösteren belge veya fotokopisi (fotokopi sunulması halinde aslı Kurula gösterilir).

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayları başvurularını Anayasa ve yasanın adaylık için aradığı koşul ve nitelikleri haiz olduklarını belirten bir yazı ile Yüksek Seçim Kurulu’na yaparlar. Başvurularına yukarıda 2., 3., 4. ve 5. maddede  belirtilen belgeleri eklemeleri yasa gereğidir.

Siyasal partiler ve bağımsız adaylar başvurularında, özellikle Anayasa’nın 99. maddesi ile, değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın seçilebilme niteliklerini düzenleyen 9. ve adaylık için başvurmayı düzenleyen 58. maddelerini dikkate almaları gerekmektedir.”

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.