Sağlık örgütleri 7 maddelik beklentilerini duyurdu

Italy Continues Coronavirus Lockdown As Death Toll Exceeds 10,000

Sağlık alanında çalışmalarını sürdüren 11 örgüt, 2022 yılı Bütçesi’nden sağlığa ayrılan payın yetersiz olduğunu ve toplumun sağlık hakkının elinden alındığını savunarak, 7 maddelik beklentilerini duyurdu.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Biyologlar Derneği, Alzheimer Derneği, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Kuzey Kıbrıs Thalassaemia Derneği, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ortak açıklama yaparak, ortak beklentilerini açıkladı.
Sağlık alanında çalışmalarını sürdüren 11 örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, sağlık sisteminde yıllardır süren eksiklikler ve mücadele edilen sorunların pandemi döneminde daha da belirginleştiği kaydedilerek, giderek yoksullaşan toplumun sağlığını koruyacak şartlarının olmadığı gibi kişilerin en temel anayasal hakkı olan sağlık hakkının da ellerinden alındığı savunuldu.
2022 yılı Genel Bütçesi’nden sağlığa ayrılan %8.83’lük payın sağlık alt yapısı, personel, cihaz, ilaç ve malzeme eksikliklerinin giderilmesine ve hizmetin ihtiyaç oranına çıkartılmasına yetmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, sağlık alanında çalışan örgütlerin, giderek artan sağlık sorunlarının toplumun sağlık hakkını gasp eder boyuta ulaşmasından dolayı bir araya geldikleri belirtildi.
BAKANLIK VE HÜKÜMET, PLANLAMA YAPMAYA, KAYNAK YARATMAYA, MEVCUT KAYNAKLARI VERİMLİ VE ADİL BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA DAVET EDİLDİ
“Devlet kademelerinde ülkemizin kısıtlı olan ekonomik kaynaklarının verimsiz ve adaletsiz bir şekilde harcanmasından vaz geçilmesi, temel ihtiyaçların karşılanması, geliştirilmesi konularında duyarlı olunması hassasiyetimizdir” denilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Hükümet, hayati öneme haiz ilaçların eksiksiz, sağlık hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sağlanabilmesi için şimdiden planlama yapmaya, kaynak yaratmaya, mevcut kaynakları verimli ve adil bir şekilde kullanmaya davet edildi.
Açıklamada, yetkililerin ivedilikle adımlar atmasının beklendiği maddeler de sıralandı.
Buna göre;
“1-Genel bütçeden sağlığa ayrılan payın sürdürülebilir, çağdaş ve eşit sağlık hizmeti sunumunun sağlanabilmesine yetecek şekilde artırılması gerektiği,
2-Sağlık bütçesinin halkın yararına ve adil bir şekilde sağlık hizmeti sunumunu sağlayacak şekilde harcanması gerektiği,
3-İlaç ve Eczacılık Dairesi bütçesinin Türk Lirası’nın döviz karşısında giderek değer kaybetmesi ile hızla artan ilaç ve tıbbi malzeme fiyatları karşısında ihtiyaca yetecek şekilde planlanması gerektiği,
4-İlaç ve tıbbi malzeme için ayrılan bütçenin akılcı ilaç kullanımı, ilaç ve tıbbi malzeme ihale listelerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi, ilaç takip ve otomasyon sistemi gibi yöntemlerle verimli olarak kullanılması gerektiği,
5-Tedavi edici hizmetlerin yanı sıra çok daha ekonomik ve insani olan koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile sağlığımızı bozulmadan koruyacak zihniyetin, organizasyon ve hizmetlerin geliştirilmesi ve tüm toplumu kapsayacak şekilde uygulamaya girmesi gerektiği,
6-Yapılacağı duyurulan ve yakın geçmişte lansmanı yapılmasına rağmen hala bir şehir hastanesi modelinde mi yoksa devlet hastanesi olarak mı inşa edileceği açıklanmayan yeni hastane projesi hakkında topluma şeffaf bilgi verilmesi gerektiği,
7-Söz konusu yeni hastanenin planlama, yapım ve kontrol süreçlerinin ülkemizin ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşları atlanmadan ve yasal mevzuatımıza uygun şekilde yapılmasının önemli olduğu” konularında hükümet ve tüm yetkililer uyarıldı.

BİMANŞET


Leave a Reply

Your email address will not be published.