Sağlık Dernekleri Platformu, Maliye ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

saglik-dernekleri-platformu-maliye-onunde-eylerm-1-ero--1-

Sağlık Dernekleri Platformu, ilaç ve malzeme eksikliklerine dikkat çekmek için Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Eylemciler ilk olarak Maliye Bakanlığı önünde toplandı. “Kan Sulandırıcı Yok”, “Tetanoz Aşısı Yok”, “Antibiyotik Yok”, “Epilepsi MS İlacı Yok”, “Kanser İlaçları Yok”, “Alzheimer Parkinson İlacı Yok”, “Tahlillerimi İstiyorum”, “Tedavi İlaçla Olur, İlaca Erişim Hasta Hakkıdır”, “İlaç Eksikliği İnsanı Eksiltir”, “İlaçlara Yok Diyemezsiniz”, “Müşavir Değil İlaç İstiyoruz”, “Atamaya Para Var, İlaca Yok”, “İlaca Erişim En Temel İnsan Hakkıdır” yazılı dövizler taşınan eylemde, sloganlar da atıldı.

Eyleme, bazı örgütlerin yanı sıra TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve CTP Milletvekili Devrim Barçın da katılarak, destek verdi.

Sağlık Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Ahmet Varoğlu eylemde yaptığı konuşmada, ilaç eksikliğinin, her gün üstesinden gelmeye çalışılan bir sorun olduğuna dikkat çekti.

“Sağlıkta tasarruf yapmaya çalışan Maliye Bakanlığı’nın gerçek adres olduğunu düşündüğümüz için buradayız” diyen Varoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın, ilaç ve malzeme eksiklikleriyle ilgili Maliye Bakanlığı’nı adres gösterdiğini söyledi.

Sağlık Dernekleri Platformu’nun 2016 yılında 11 örgütün bir araya gelmesiyle oluştuğunu ifade eden Varoğlu, “O günden bugüne kadar ne ilaç eksiklikleriyle ilgili çözüm ne de gelişme olmuştur” dedi.

-Basın açıklaması

Ardından Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Kibrit, platformun, 2016 yılında sağlık derneklerinin temsil ettiği hasta toplulukları ve toplumun genelinin temel ihtiyacı olan sağlık hakkını dile getirmek ve eşit, erişilebilir sağlık hizmetleri için ortak mücadele etmek adına oluşturulduğunu belirtti.

“Yıllar içerisinde eşit, erişilebilir ve ücretsiz kamusal sağlığın en öncelikli konu olması gerekirken, ötelendiğini” savunan Kibrit, “Bunun yaşamlarımız üzerindeki vahim etkisini yaşayarak, deneyimledik” dedi.

“Ülkede sağlık hakkının yıllardır ihlal edildiğini” kaydeden Kibrit, kronik hastalığı bulunanlar, engelli bireyler, akut nedenlerle sağlık hizmetlerine ve tıbbi malzemelere ihtiyaç duyan on binlerce insanın sorunlarının katlanarak, büyümesi nedeniyle kaliteli ve çağdaş sağlık hizmetlerinden yoksun kalındığını belirtti.

İletişim cihazlarının bedelinin yüksek olması nedeniyle işitme cihazı alımını erteleyen her kişinin kulak sağlığına olumsuz etkileri olduğunu ve iletişimde zorluklar yaşadığını ifade eden Günay Kibrit, “İletişim de bir haktır ve bu hak işitme cihazları ile sağlanıyorsa devlet cihaz bedelini karşılamak zorundadır” dedi.

Gelir düzeyi çok düşük olan kişinin, cihazların pahalı olması nedeniyle hiçbir şekilde işitme cihazı alamayacağını dile getiren Kibrit, işitme cihazının sıradan bir cihaz olmadığına vurgu yaptı.

“Sosyal devlet anlayışına dayalı ulusal bir sağlık politikası olmadığı ve ülke kaynaklarının sağlık hakkını korumaya yönelik kullanılmadığı” eleştirisinde bulunan Kibrit, bu nedenle hastalar ve engelli bireylerin, düzenli tedavi için gereken ilaçlara, tıbbi malzeme ve olanaklara düzensiz bir şekilde veya hiç ulaşamadığını belirtti.

Yıllardır eylem yapılmasına rağmen Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın sorumluluklarını yerine getirmediğini dile getiren Kibrit, şunları kaydetti:

“Çağdaş kamusal sağlık hizmetleri olmadığında, sadece kronik hastalar değil hiç kimse güvende değildir. Yıllardır sürdürdüğümüz mücadele, ilaca ve tedavisine erişemeyen, bu nedenle yaşam kalitesi gittikçe azalan ya da hayatı riske giren herkes içindir.”

-“Sağlık hakkı, yaşam hakkıdır”

Hükümete ve ilgili bakanlıklar olarak Sağlık ve Maliye Bakanlığı’na çağrı yapan Günay Kibrit, “Sağlık hakkı, yaşam hakkıdır. Sağlık hakkı başka hiçbir gerekçeyle ötelenemez ve bu haktan hiçbir mazeretle taviz verilemez” dedi.

Kibrit, mücadelelerinin, sağlık hakkı ihlalleri son bulana kadar devam edeceğini söyledi.

Basın açıklamasının sonrasında eylemciler yüzlerini bakanlık binasına dönerek, “Sayın Bakan Biz Buradayız Sen Neredesin?” diyerek, Maliye Bakanı’na seslendi.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak