Türkiye’de gençlerin sadece yüzde 63’ü başka ülkelerde yaşamak istiyor

Türkiye Gençlik

Buna göre, gençlerin “sadece yüzde 17,3’ü mutlu.” Sonuçlara göre; “Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istiyor. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD.” 

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği’nin, 16 ilden 18-25 yaş aralığındaki 2 bin 140 gençle görüşerek yaptığı “Türkiye Gençlik Araştırması”nın sonuçları bugün yayınlandı.

“Sosyo-demografik sonuçlar” alt başlığında, araştırmaya 16 ilden 2 bin 140 kişinin katıldığı, katılanların yüzde 56’sının kadın, yüzde 44’ünün erkek olduğu ve araştırmaya katılanların yaş aralığının 18-25 olduğu bilgileri yer aldı. Araştırmaya katılanların çoğunluğunun öğretim seviyesinin yüzde 63,3 ile lise ve dengi okul mezunu olduğu belirtildi.

Katılımcıların yüzde 27,4’ü iş sahibi iken, yüzde 58,4’ünün işçi olarak çalıştıklarını belirttikleri aktarıldı. Ayrıca çalışmayanların yüzde 88,5’inin öğrenci olduğu; çalışanların yüzde 13,5’inin devlet memuru ve yüzde 12,1’inin avukat, doktor gibi “nitelikli” meslek sahibi olduklarını belirttiği yer aldı.

Gelecek hedefleri ne?

Araştırmaya katılanların “sadece yüzde 17,3’ü mutludur” denilirken, “orta derecede” mutlu olanların oranının yüzde 52,5 olduğu ve katılımcıların yüzde 30,1’inin kendini mutsuz olarak değerlendirdiği kaydedildi. Katılımcıların gelecek hedefleri ve yaşamak istedikleri ülke tercihlerine yönelik tespitler ise şöyle aktarıldı:

“Gençlerin gelecekteki en önemli hedefi iyi bir hayat yaşamaktır (yüzde 46,7). Gençlerin yüzde 63’ü, imkân olsa başka ülkede yaşamak istemektedir. İlk sırada tercih edilen ülke Almanya, ikinci sırada ise ABD’dir. Ülkeler grubu ise Avrupa, İskandinav ülkeleri ile Kanada’dır. Bir başka ülkede yaşama isteğinin en önemli nedeni (yüzde 47,8), yaşam koşullarını yükseltme isteğidir. İkinci önemli neden (yüzde 20,7) o ülkelerde daha çok özgürlük olduğu düşüncesidir.”

Gençlerin ekonomiye ilişkin yorumları

Gençlerin Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin görüşleri ise şu şekilde aktarıldı:

“Türkiye ekonomik olarak az gelişmiş-gelişmekte olan bir ülkedir diyenlerin oranı yüzde 73’tür. Türkiye’nin şu anki ekonomi politikaları başarısızdır diyenlerin oranı yüzde 80,6’dır. Türkiye’deki ekonomik durum kötüdür diyenlerin oranı yüzde 86,2’dir. Türkiye’deki gelir dağılım eşit değildir ve dengesizdir diyenlerin oranı yüzde 88,7’dir. Türkiye’de çok fazla işsizlik vardır diyenlerin oranı yüzde 84,6’dır. Tüketimim konusunda kendimi sınırlandırdım, tüketimimi azalttım, yüzde 84,4.”

Hükümetin uygulamalarına ilişkin, katılımcıların yüzde 70,4’ünün hükümetin yönetim biçimini doğru bulmadığını ve yüzde 81,2’sinin hükümetin adalet uygulamalarını doğru bulmadığını söylediği aktarıldı.

Hükümetin ekonomi uygulamasını doğru bulmadığını belirten katılımcı sayısı yüzde 83,8 iken, hükümetin eğitim uygulamasını doğru bulmadıklarını söyleyen katılımcı sayısı yüzde 75,7 olarak raporda yer aldı.

Türkiye kötü yönetiliyor diyenler yüzde 70’e yakın

Katılımcıların yüzde 66,9’u hükümetin özelleştirme politikalarını doğru bulmadığı belirtilirken, yüzde 86,3’ünün göçmen politikalarını doğru bulmadığı aktarıldı.

Öne çıkan diğer tercihler ise şöyle sıralandı:

-Hükümetin yabancılara emlak, gayrimenkul satışını doğru bulmuyorum, yüzde 81,1. 

-Türkiye’nin bugünkü yönetiminden memnun değilim, Türkiye çok kötü yönetiliyor, yüzde 69,6. 

-Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum ama geleceğinden umutluyum, yüzde 39,4. Türkiye’nin geleceğini çok iyi görmüyorum geleceğinden umutsuzum, yüzde 27,2. 

-Türkiye’de sorunlar yaşanmaktadır, yüzde 98,4. En çok yaşanan sorunlar sırasıyla, mevcut ekonomik koşullar, hukuk ve adalet, işsizlik, adam kayırma-yolsuzluk ve rüşvet. 

-Devlette işe alımlarda ehliyet ve liyakate uygun davranılmadığını düşünüyorum, yüzde 71,3. 

-Gençler, gündemi takip etmektedir, yüzde 85,5. 

-Gençler, gündemi en çok sosyal medyadan takip etmektedirler, yüzde 52. 

-Yakın gelecekte Türkiye’yi bekleyen sorunlar vardır, yüzde 98,3. İlk sırada gelen sorun ekonomik sorunlardır, yüzde 89,2. 

-Türkiye’de en çok olması beklenen sorunlar, birlikte sırasıyla; ekonomik sorunlar (yüzde 32,2), sığınmacı sorunları (yüzde 27,3) ve terör sorunlarıdır (yüzde 15,8).” 

Sığınmacılar ile ilgili bölümde; katılımcıların yüzde 91,8’inin hükümetin mevcut sığınmacı politika ve uygulamalarını yanlış buldukları ve değiştirilmesi gerektiğini belirttiğine yer verildi.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak