Şehir Plancıları Odası: İmar Yasası değişikliği için çalışmaya devam edeceğiz

Şehir Plancıları Odası

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası, Cumhuriyet Meclisi’ndeki Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de görüşülen İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Meclis Komitesi’nin yapılan değerlendirmeler ve özellikle de savcılıktan gelen görüşler de dikkate alınarak değişiklik tasarısının ileriye taşınmayacağını duyurduğu bildirildi.

Başsavcılık’ın İmar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili görüşünün belirtildiği açıklamada, “Başsavcılık görüşünde imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak bu değişiklik tasarısının Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır” denildi.

Açıklamada, “Halkın tüm kesimlerini ilgilendiren, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için, uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Şehir Plancıları Odası’nın açıklaması şu şekilde:

“İmar Değişiklik Yasa Tasarısı, şubat ayından beri gündemimizi oluşturmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi süreç Maraş deprem felaketinin hemen ertesi günü İmar Yasası değişikliği tasarısının Meclis’e sunulması ile başlamıştı. Büyük gayretler ve kamuoyunda oluşan tepkiler sonucunda bu değişiklik tasarısı Mart’ta geri çekilmiş, ancak kısa bir süre sonra, 23 Mayıs’ta Meclis’e yeniden sunulmuştu.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan Meclis Komitesi’nde yaklaşık bir ay boyunca, Şehir Plancıları Odası ve birçok sivil toplum örgütünün de katılımıyla tasarı görüşülmeye başlanmış, toplantılarda tasarının yetersizlikleri, hukuka ve bilime uygun olmayan yönleri anlatılmış ve öneriler verilmiştir.

Gelinen son aşamada, Meclis Komitesinin yapılacağı 11 Temmuz 2023 Salı günü, Komite, yapılan değerlendirmeler ve özellikle de savcılıktan gelen görüşler de dikkate alınarak değişiklik tasarısının ileriye taşınmayacağını duyurarak, daha kapsamlı ve sağlıklı bir yasa değişikliği tasarısının hazırlanabilmesi için Odamızla iş birliği içinde çalışılacağını belirtmiştir. Şehir Plancıları Odası bu kararı ve niyeti, kamu yararı açısından olumlu bir gelişme olarak karşılamakta ve kamu yararı için yeni bir fırsat olarak değerlendirilmektedir.

Meclis Komitesi’ne Mayıs ayında gönderilen yasa değişikliği tasarısının askıya alınmasında en büyük etken, hiç şüphesiz ki Başsavcılık’ın (Hukuk Dairesi’nin) 10 Temmuz 2023 tarihinde Meclise ve ilgili taraflara gönderdiği görüş yazısındaki   görüşlerdir. Bu yazıda, imar planı yapma yetkisinin belediyelere devredilmesinin önünü açacak bu değişiklik tasarısının Anayasaya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır. İmar planlarının  hangi kriterlere uygun olması gerektiği, yetki devrinin hangi kriterlere göre olacağı,  devir sürecinin denetiminin nasıl yapılacağı,  sorumluluğun kimde olacağı, plan yapacak personelin asgari niteliklerinin ne olması gerektiği, devredilen yetkinin nasıl kullanılacağının değişiklik tasarısında belli olmadığı belirtilmekte,  ‘yasama yetkisinin devredilmezliği’ ve ‘hukuki belirlilik ilkesi’, dolayısıyla yasa değişikliği tasarısının Anayasa’ya aykırı olduğu açıkça ortaya konmaktadır. Ayrıntılı bilgiler ekte bir kopyası verilen Başsavcılık Görüş Yazısında görülebilir.

Süreç içerisinde Odamız tarafından yayınlanmış çeşitli basın bildirilerinde de bahsedildiği gibi, hazırlanan değişiklik tasarısının aceleci bir tavırla Meclis’ten geçirilmeye çalışılmasının ardındaki en önemli etken, tüm yasal süreçleri tamamlanmış olmasına karşın 2019 yılından beri yürürlüğe konulmayan Gazimağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı etrafında dönen tartışmalardır.

Şehir Plancıları Odası olarak, bölgede yaşanan çıkmazın içerisinden bir an önce çıkılması için elimizden gelen çabayı göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz. Öte yandan da halkın tüm kesimlerini ilgilendiren, çağdaş, hukuka, bilime ve kamu yararına uygun bir İmar Yasası değişikliği için, uzun zamandır yaptığımız gibi çalışmaya devam edeceğiz.

Bu dönemde, gelen baskıları birlikte göğüslediğimizi hissettiren, İmar Yasası’nın hepimizi ilgilendiren bir konu olduğunun farkında olarak, iş birliği yapan, destekleyen her kesime ve kuruma teşekkür eder, sürecin takipçisi olacağımızı, kamu yararına daha iyisi için çalışma kararlığımızı kamuoyuna duyururuz.”

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak