LAÜ Akademisyeni Güler, 38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’nde ödüle layık görüldü

mznylhrn

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Emrah Güler, Acapulco Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘38. ANKEM Akılcı Antibiyotik Kullanımı Kongresi’ne 1’i sözlü ve 2’si poster bildirisi olmak üzere toplam 3 bildiri ile katılarak, araştırmalarını sundu.

Kongrede, sözlü bildiri olarak sunulan ‘Origanum majorana Uçucu Yağının İn vitro Anti-Trichomonas vaginalis aktivitesi ve Metronidazol ile Sinerjisi’ başlıklı çalışma Sözlü Sunum Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü. Çalışma, çok merkezli olarak Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmüştür.

Sözlü olarak sunulan çalışmada, Kıbrıs’a özgü (endemik) bir bitki olan Origanum majorana var. tenuifolium (Cypriot marjoram, sweet marjoram) (mercanköşk, süpürgeotu, şapşika)’dan elde edilen uçucu yağın cinsel yolla bulaşan bir parazit olan Trichomonas vaginalis üzerine etkinliği araştırıldığını belirten Güler, “Ayrıca, parazitin neden olduğu trikomoniyazis enfeksiyonunun tedavisinde yaygın olarak kullanılan metronidazol ilacı ile uçucu yağın sinerjistik etisi de incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ışığında, uçucu yağın parazit üzerine etkili olduğu ve metronidazol ile birlikte etkinliğin arttığı bulunmuştur” dedi.

Poster bildirisi olarak sunulan diğer iki araştırmanın başlığı ise ‘Kuzey Kıbrıs’ta 2016-2022 Yılları Arasındaki Tüberküloz Sıklığı ve COVID-19 Pandemisinin Tüberküloz Enfeksiyonu Üzerine Etkisi’ ve ‘Kuzey Kıbrıs’ta Kutanöz Leishmaniasis ve Kanin Leishmaniasis İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu: Pilot Çalışma’ idi.

 

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak