LAÜ Akademisyeni Kaygısız, Bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarda kas-iskelet sistemi hastalıkları artıyor konusuna dikkat çekti 

Yrd.  Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız

  Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim Üyesi Yrd.  Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız “Bilgisayar kullanan masa başı çalışanlarda kas-iskelet sistemi hastalıkları artıyor” konusunu ele alarak detaylı bilgiler aktardı.

“Özellikle 1980’ lerin ortalarından itibaren, bilgi çağının başlamasından bu yana işyerinde bilgisayar kullanımı önemli ölçüde artmıştır. Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler, iş yerinde gerek iletişim gerekse proje yönetimi için sıklıkla kullanılan temel araçlardır. Teknoloji kullanımının artmasına parallel olarak kas iskelet sistemi hastalıkları giderek artmaktadır”diyen Kaygısız, işe bağlı kas iskelet hastalıkları, çalışma ortamında tekrarlı fiziksel hareketlere maruz kalma sonucu kas, sinir, tendon, eklem, kıkırdak, diğer yumuşak dokular ve omurgadaki disklerin hasarı veya hastalığı olarak tanımlanmakta olduğunu ve  Dünya Sağlık Örgütü iş ile ilgili hastalıkların fiziksel, psikolojik, kişisel, sosyo kültürel ve iş organizasyonu gibi birçok faktörden etkilenebileceğini bildirdiğine dikkat çekti.

“Boyunda meydana gelen disk problemleri sonucu oluşan ağrılı durumlar, kas spazmları, omurga eğriliği, el bileğinde karpal tunel sendromu, omuz/sırt,bel ağrısı en sık karşılaşılan çalışma ortamı kaynaklı kas–iskelet sorunları arasındadır.”

“İş yerlerinde bilgisayar kullanımının artması verimliliği artırırken iş organizasyonlarında değişikliklere ve yeni risk etkenlerinin gelişimine sebep olarak kas iskelet sistemi hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmiştir. Bilgisayar kullananlarda kas iskelet sistemi hastalıklarının meydana gelmesinde en önemli faktörler arasında yanlış klavye kullanma, tekrarlı “mouse” tıklama gibi tekrarlı hareketler ile statik pozisyonda duruş, vücudun yanlış pozisyonlarda kullanımı ve iş yerinin yetersiz ergonomik koşulları gösterilmektedir” diyen Kaygısız, ayrıca, günlük/haftalık bilgisayar kullanma süresi ve çalışma sırasında dinlenme arası vermemek de risk faktörü olarak belirtilmektedir dedi. Kaygısız açıklamalarına söyle devam etti: “Bilgisayar kullananlarda işe bağlı kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının iş verimini azalttığı ve kişilerin işlerine ara vermesine neden olduğu birçok bilimsel araştırmada bildirilmiştir. Bilgisayar kullanıcılarının kas iskelet sistemi hastalıklarına maruz kaldıkları ve mesleki fonksiyonların gerçekleştirilmesi sırasında özellikle boyun, omuz, el ve omurga bölgelerinde yüksek oranlarda hastalık varlığı bildirilmiştir. Bu bölgelerdeki problemlerin oluşmasına çoğunlukla kaslar, ligamentler, tendon ve yumuşak dokuların zarar görmesi durumunda rastlanır. Çeşitli risklere bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık durumlarında sıklığı gittikçe artan ağrı, hareket kısıtlanması ve birçok farklı kronikleşen semptomlar görülmekte ve bunlar işe devamsızlığa da neden olmaktadır. Boyunda meydana gelen disk problemleri sonucu oluşan ağrılı durumlar, kas spazmları, omurga eğriliği, el bileğinde karpal tunel sendromu, omuz/sırt,bel ağrısı en sık karşılaşılan çalışma ortamı kaynaklı kas–iskelet sorunları arasındadır.”

Kaygısız“Ergonomik eğitimlerin artırılmasının ve ergonomik girişimlerin yaygınlaştırılmasının önemi artmaktadır”

Kaygısız son olarak, “ İşe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarındaki artışa parallel olarak, iş yerlerinde ergonomik eğitimlerin artırılmasının ve ergonomik girişimlerin yaygınlaştırılmasının önemi artmaktadır. Ayrıca çalışanların sağlığı ve güvenliğinin korunması için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her tür uygulama konusunda işverenler gerekli önlemleri almalıdır. Bu bağlamda gerekli iş yer ergonomik değerlendirmelerinin yapılması ve değerlendirme sonuçlarına göre işyerindeki ergonomik düzenlemelerin yapılması önemlidir. Bilgisayar kullananlarda sık görülen kas iskelet yakınmalarını önlemek için çalışanlara doğru çalışma duruşlarının öğretilmesi, ergonomi eğitimleri, dinlenme aralarında kolayca yapılabilecek egzersizlerin öğretilmesi ve işyeri ortamının ergonomik düzenlenmesi uygulanması gereken önemli müdahalelerdir”diyerek sözlerini tamamladı.

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak