Güven Bengihan, bazı yasa maddelerinin değiştirilmesi için girişimde bulunulmasını talep etti

bengihan-21

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, hamilelik ve doğum izni, üst kademe yöneticilerinin atanması, üst kademe yöneticisi sayılmayan diğer yöneticiler sınıfında bulunan müdür muavinleri ve şube amirlerinin barem düzenlemeleri gibi konularda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Bengihan, ilgili yasa maddelerinin hem kamu yararı, hem de çalışanların motivasyonu açısından gereklilik arz ettiğine işaret ederek, Başbakan Üstel’e gönderdiği yazıyı kamuoyuyla paylaştı.

Başbakan Üstel’e gönderilen yazı şöyle:

“Birçok ülkede kadınların hamilelik ve doğum izin hakkı süreleri artırılmıştır.  Bizim ülkemizde de 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasında iyileştirme yapılmış olmasına rağmen 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında bu konuda düzenleme yapılmadığı için iki yasaya tabi olan çalışanlar arasında eşitsizlik doğmuştur.

Sendikamız bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için 7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında değişiklik yapılarak bu yasaya tabi olan hamile kamu görevlilerine doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta tam ödenekli hamilelik ve doğum izni hakkı verilmesi.

Üst Kademe Yöneticilerinin atanmasında, kamu yararı gözetilmeden   tamamen yandaşlara maddi menfaat sağlamaya yönelik uygulamalar yapılmaktadır. 

Liyakata dayanmayan bu tür atamalar hem kamu kaynaklarının kişilere menfaat sağlama uğruna heba edilmesine neden olmakta  hem de kamu hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir.

Bu nedenle 53/1977 sayılı Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa’da değişiklik yapılarak 26/77 sayılı emeklilik yasasına tabi olan kamu görevlilerinin, emekliliğine bir yıl ve daha az süre kala   üst kademe yöneticiliğine atanmalarının önünde geçilmesi.

7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’na tabi Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler Sınıfında bulunan Müdür Muavinleri (Barem 17/A) ve Şube Amirlerinin (Barem 17/B) A ve B memur kademeleri yoktur. Bu da hizmet sınıfları arasında eşitsizliğe, aynı zamanda sorumluluk artışına rağmen maaş farkının süreç içerisinde ortadan kalkmasına yol açmaktadır.

Bu anomalinin ortadan kaldırılması için    7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasasında değişiklik yapılarak Müdür Muavinleri ve Şube Amirlerinin  de “A” ve “B” kademeleri olacak şekilde düzenleme yapılması.”

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak