Kültür Dairesi, 13-24 Mayıs’ta Güzel Sanat Derneklerine mali yardım başvurularını kabul edecek

438733705_771778741723999_7841251184174158156_n
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında 2024 yılında yapacağı mali yardımlar için, 13-24 Mayıs tarihleri arasında başvuru kabul edecek.
Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, derneklerin 1 Temmuz 2024 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili 2 adet proje ile başvuru yapabilecekleri ve bu projelerden sadece bir tanesinin yurt dışı projesi olabileceği belirtildi.
Sunulacak projenin toplam maliyeti (gerçekleşme bedeli) en fazla 252.000TL, bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarı da en fazla 126,000 TL olacak.
Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, dernekler tarafından sunulacak herhangi bir projenin toplam maliyetinin (Projenin gerçekleşme bedelinin), Kültür Dairesi’nin bu amaçla kullanılacak toplam bütçe ödeneğinin yüzde 20’si ile sınırlandırılmakta olduğu ve ilgili bütçe kaleminin de 1,260,000TL olduğu duyuruldu.
Kültür Dairesi’nin Tüzük kapsamında yapacağı mali katkılardan yararlanmak amacıyla dernek tarafından sunulacak projenin, hayata geçirilmesi amacıyla yapılacak tüm harcamaları içeren Toplam Maliyet Tutarının en fazla 252.000,00TL ve bir projeye yapılabilecek toplam katkı miktarının da en fazla 100.800,00TL olacağının altı çizildi. Tüzük çerçevesinde bir derneğe yapılabilecek katkı miktarı ise toplam bütçe ödeneğinin yüzde 10’u ile sınırlandırıldığından, derneğin 2 veya 1 proje ile başvurmasına bakılmaksızın, bir derneğe yapılabilecek toplam katkı miktarının üst limitinin de 126,000 TL olacağına dikkat çekildi.
-Güncellenen Başvuru Rehberi, Başvuru Formu ve Proje Kabul Formu kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden talep edilebilecek
Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, başvuru ile ilgili evrakların 2024 yılı için güncellendiği ve başvuruların güncel formlarla yapılması gerektiği vurgulandı. Katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri hakkındaki bilgileri içeren Başvuru Rehberi 2024 ile Başvuru Formu 2024 ve Proje Kabul Formu 2024 isimli dokümanlar kulturdairesi.gov.ct.tr adresinden temin edilebileceği bildirilerek başvuruların bilgisayar ortamında doldurulması gerektiğine işaret edildi.
Mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli, projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.
Son başvuru kabul tarihinin 24 Mayıs 2024 olduğunun altı çizilen açıklamada, başvuruların kapalı zarf usulünde alınacağı ve eksik teslim edilen başvuruların Komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacağı da vurgulandı

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak